Igor Cornelissen

Bijvangst

Artikelen van Igor Cornelissen, verschenen in De AS 2013-2020

Igor Cornelissen (1935-2021) was decennialang redacteur bij het weekblad Vrij Nederland. Daar golden de ontwikkelingen in het communistische Oostblok als zijn specialiteit. Maar liever nog verdiepte hij zich in achtergronden van personen uit Nederlandse linkse bewegingen en socialistische splintergroepen in het interbellum: personen en feiten verscholen in de marges van de geschiedenis, veelal onbekende politieke randfiguren of vergeten linkse politici.
In zijn rubriek Bijvangst in het anarchistische tijdschrift De AS beschreef hij een aantal van deze dwarsliggers uit de socialistische beweging. Het zijn curieuze, vaak anekdotische, maar historisch altijd interessante verhalen; toevallige ‘bijvangst’ opgediept door Cornelissen bij zijn archiefonderzoek naar andere onderwerpen. De in dit boek gebundelde afleveringen van Bijvangst bieden een vaak verrassende kijk op figuren en gebeurtenissen in het vooroorlogse socialisme.  


Kelderuitgeverij


132 pag, geïllustreerd (met foto's en tekeningen)
EAN 978 90 79395 64 4
Prijs € 19,50, Porto € 4,40