Peter Kropotkin

Wederzijdse Hulp

een factor in de evolutie

Kropotkin constateerde dat bij dieren van dezelfde soort geen sprake was van strijd om het bestaan. Wederzijdse hulp en onderlinge solidariteit blijken essentieel voor het behoud en de evolutie van iedere diersoort. Ook de mens is ertoe geneigd een genereuze houding aan te nemen, opofferingsgezind te zijn en onbaatzuchtig; dat blijkt met name in kleinschalige en solidaire gemeenschappen.
De moderne staat is de grootste hindernis voor het bereiken van een maatschappij gebaseerd op onbaatzuchtigheid, vrijheid en gelijkheid. De afbraak van de staat is daarom de enige weg naar solidair gedrag van de mens, brvrijding van het individu en vooruitgang van de maatschappij.


Oorspronkelijke titel ‘Mutual Aid, a factor of evolution’ 1902
Vertaling door Fanny Mac Leod-Maertens
Met het oorspronkelijke voorwoord van Peter Kropotkin en een nieuwe inleiding van Marius de Geus
Eerder uitgegeven door S.L. van Looy te Amsterdam in 1904 onder de titel: Wederkeerig dienstbetoon. Een factor der Evolutie
Kelderuitgeverij, Utrecht 2004
288 pag
ISBN 90-807734-6-8
Prijs € 22,50, Porto € 4,40

> fragment