Jacques J. Giele

Tegendraads en scherpzinnig

Dertig jaar Jacques Giele in artikelen.

Inleiding en redactie Marten Buschman

Biografische schets Bob Reinalda


Deze bundel is het laatste deel van de verzamelde artikelen van de sociaalhistoricus Jacques Giele. Ze beslaan de gehele periode van zijn productieve publicitaire activiteiten, vanaf 1967 tot het begin van de jaren negentig. Duidelijk komt hier de geheel eigen wijze, waarop Giele naar de geschiedenis en geschiedschrijving keek, zijn brede belangstelling en zijn radicale, geëngageerde opstelling tot uiting.

Bob Reinalda schreef een uitgebreide biografie. Hierin beschrijft hij de opmerkelijke levensloop van Jacques Giele. Reinalda laat zien hoe Giele op velerlei wijzen een baanbrekend en invloedrijk historicus was.
 


Kelderuitgeverij


222 pag, geïllustreerd
EAN 978 90 79395 53 8
Prijs € 17,50