Nicolas de Condorcet

Beschouwingen over de negerslavernij

Voorwoord Meindert Fennema

Beschouwingen over de negerslavernij van de Franse verlichtingsfilosoof Nicolas, markies de Condorcet verscheen in 1781. Het is een scherpe morele veroordeling van slavenhandel en slavernij, die hij als pure misdadigheid beschouwde. In zijn betoog beperkt Condorcet zich niet tot alleen een morele veroordeling. Zowel de politieke als de economische argumenten van de voorstanders van de slavernij ontmaskert hij als leugens.
Beschouwingen over de negerslavernij is niet alleen van belang als een pleidooi voor de afschaffing van de slavernij. Het is ook een pleidooi voor gelijkberechtiging en vrijheid van alle mensen. Een pleidooi, dat ook nu nog actueel is.

In de inleiding schetst Meindert Fennema de levensloop en de ideeën van Nicolas de Condorcet tegen de achtergrond van zijn tijd.
 


Vertaling

Meindert Fennema

Geerje Karsten- van der Giessen


Kelderuitgeverij


116 pag, geïllustreerd
EAN 978 90 79395 49 1
Prijs € 14,00, Porto € 3,65