Roger Jacobs Murray Bookchin en Peter Kropotkin

Municipalisme

Het municipalisme als politiek alternatief, Roger Jacobs

Een nieuwe municipalistische politiek, Murray Bookchin

DE Gemeent

De uitgesproken ideeën van de Amerikaanse filosoof Murray Bookchin (1921-2006) over municipalisme vormen de kern van deze uitgave. Hij beschrijft hoe mensen zich lokaal, in de gemeente of in de buurt waarin ze wonen, zouden moeten organiseren en hoe ze in directe relatie met elkaar besluiten kunnen nemen. De verschillende lokale organisaties kunnen dan in confederaties samenwerken. Buurtvergaderingen sturen afgevaardigden naar de confederale bijeenkomsten waar ze de inbreng van hun buurt naar voren kunnen brengen. Uiteindelijk moet het municipalisme de centrale staat vervangen.
In een uitgebreide inleiding beschrijft Roger Jacobs hoe municipalisme in verschillende vormen in de praktijk naar voren komt. Hij maakt duidelijk hoe ver het municipalisme en de hierin gewortelde bewegingen in verschillende landen inmiddels naast en vaak tegenover de gevestigde politieke organisaties zijn doorgedrongen in de dagelijkse politiek.
De anarchistische wetenschapper Peter Kropotkin (1842-1921) beschreef in het hier ook opgenomen essay De Gemeente al aan het eind van de 19e eeuw wat zijns inziens de rol van de gemeente zou moeten zijn. Het is opmerkelijk hoe Bookchin’s ideeën aansluiten bij die van Kropotkin.


Kelderuitgeverij


94 pag, geïllustreerd (Illustraties Albo Helm)
EAN 978 90 79395 47 7
Prijs € 10,00, Porto € 3,65