Meindert Fennema en Rosa Kösters

Ter gelegenheid van het verschijnen van \\\\\\\\

In plaats van een boekpresentatie

Nu de presentatie van deel 6 van de verzamelde artikelen van Jacques Giele in juni 2020 niet door kon gaan verscheen deze brochure.

Het bevat de lezingen die bij een presentatie gehouden hadden moeten worden.

Dat zijn:

'Jacques Giele en de huidige sociale geschiedschrijving' van Marten Buschman

'Enkele observaties over netwerken in de arbeidersbeweging' van Meindert Fennema

en

Formele én informale organisatievormen. Hoe pakt een onderzoeker dat aan? van Rosa Kösters24 pag, geïllustreerd
EAN 978 90 79395 48 4
Prijs € 2,50, Porto € 3,65