Simone Weil

Onderdrukking en Vrijheid

Filosofische en politieke geschriften

Inleiding

Thomas Decreus. Alles is nu blind. Een introductie in de politieke filosofie van Simone Weil

Biografische schets

Johny Lenaerts. Simone Weil (1909-1943), een pionier van het ecologisch bewustzijn

Vertaling Johny Lenaerts


 


En toch kan niets ter wereld de mens het gevoel ontnemen dat hij voor vrijheid geboren is. Wat er ook moge gebeuren, nooit kan hij het knechtschap verdragen; want hij kan denken. Hij heeft nooit opgehouden te dromen van een grenzeloze vrijheid, hetzij in de vorm van een geluk dat voorbij is en waarvan hij als straf beroofd werd, hetzij in de vorm van een toekomstig geluk dat hem gebracht zal worden door middel van een pact met een mysterieuze voorzienigheid. Het door Marx voorgestelde communisme is de jongste vorm van deze droom. Deze droom is steeds vruchteloos gebleken, net als alle dromen, of wanneer hij een troost was, dan enkel als opium. Het wordt tijd niet langer van vrijheid te dromen en te besluiten de vrijheid te denken.
Over de oorzaken van vrijheid en maatschappelijke onderdrukking (1934)


De filosoof en historicus Thomas Decreus schetst in zijn voorwoord de ontwikkeling van het denken van Simone Weil en geeft aan wat haar belang voor vandaag is.

De biografische schets is van de hand van de vertaler Johny Lenaerts.
284 pag, geïllustreerd (foto's), met stofomslag
EAN 978 90 79395 37 8
Prijs € 17,50, Porto € 4,40

> fragment