Anton Constandse

Grondslagen van het Anarchisme


Anton Constandse geeft in Grondslagen van het anarchisme een samenhangende visie op wat het anarchisme beoogt, hoe dat te verwerkelijken is en hoe een anarchistische maatschappij er uit zou kunnen zien.
Hij schreef dit boek in 1938, tegen de achtergrond van het opkomende fascisme en de dreigende wereldoorlog. Zijn pleidooi voor organisatie en voor, waar noodzakelijk, samenwerking met anderen, is onder meer ingegeven door de ervaringen van anarchisten in de Spaanse Revolutie.
De heruitgave van Grondslagen van het anarchisme in de jaren zeventig had veel invloed op activisten in die jaren. Zo werd het boek ook een deel van de geschiedenis van het vrijheidlievende socialisme.
Nu, driekwart eeuw nadat het voor het eerst verscheen, is het opmerkelijk hoe leesbaar en fris deze heldere uiteenzetting van de basisideeën van het vrijheidlievende socialisme is.

Het anarchisme is en blijft een bron van inspiratie tot vrijheid.


De inleiding van Evert van der Tuin en Ruud Uittenhout geeft een korte biografie van Anton Levien Constandse en schetst de ontwikkeling van zijn opvattingen en de plaats van het anarchisme daarin.
 
Kelderuitgeverij


232 pag, geïllustreerd
EAN 978-90-79395-15-6
Prijs € 17,50, Porto € 4,40

> fragment