Thom Holterman

Anarchisme in de Lage Landen


Vandaag is de diefstal God, het  parlementarisme zijn profeet en de staat zijn beul.
Daarom blijven we in de gelederen van de libertaire socialisten,die niet de duivel verjagen met Beëlzebub, […] maar die recht op hun doel afgaan, zonder compromis, en zonder offers te brengen op het altaar van onze corrupte kapitalistische maatschappij.’
Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846-1919) in Le socialisme en danger.

‘Kameraden! - ik ben hier gekomen om jullie op te ruien. In naam van Jezus Christus, in naam van Marx, in naam van Bakoenin, in naam van Kropotkin, in naam van Tolstoj én in naam van Groenendaal, rui ik u op, om alle slechte werk na te laten; te weigeren kazernes en gevangenissen te bouwen; te weigeren oorlogsmateriaal te vervaardigen; te weigeren in militaire dienst te treden.’
Bart de Ligt (1883-1938) 1921.

Clara Wichmann (1885-1922) onderzocht vóór alles het vraagstuk van doel en middelen; in haar eigen ‘vak’ strafrecht, in de ethiek, de pedagogiek en de strategie van de vrouwen- en arbeidersbeweging. […] Overal, op welk gebied ook, is de ware verhouding voor haar die tussen vrije mensen’ en pedagogie is het belangrijkste: vanuit de dagelijkse activiteiten moet stukje bij beetje het kapitalisme ontmanteld worden.

Arthur Lehning (1899-2000) Fundamenteel veranderen van de bestaande maatschappij vraagt een utopie, een toekomstvisie waarmee je actief optreedt in het heden. Met die utopie analyseert hij het nu en de processen die leiden tot verandering. Anarchisme is geen gesloten systeem van denken, maar een reeks van ideeën en idealen van vrijheid;  een leidraad voor handelen, geen recept.

Anton Constandse (1899-1985) De originaliteit van het anarchisme blijft dat het streeft naar een pluriforme samenleving met een federale structuur en een gespreide, gedecentraliseerde macht met de grootste vrijheid voor minderheden. Dit is een constante die telkens een evaluerende rol speelt.

De lage landen kenden diverse libertaire cultuurkringen als het revolutionaire syndicalisme, productieve associaties, het christen-anarchisme, de ‘Neem en eet!’ beweging, ondermijnend verzet en antimilitarisme en Provo en de ‘speelse revolte’. In deze kringen komen steeds  bepaalde constanten naar voren die door het  anarchisme bepaald worden. Kenmerkend zijn verder haar kritische en constructieve  potentieel.

 
Kelderuitgeverij


172 pag, geïllustreerd (Portrettekeningen van Albo Helm)
geen EAN/ISBN bekend
Prijs € 15,00, Porto € 4,40

> fragment