redactie De Moker

DE MOKER 1923-1928

Opruiend blad voor jonge arbeiders & De Pook, orgaan tot onderlinge oprakeling 1926-1928

Facsimile uitgave van het anarchistische jongeren blad De Moker en het onderlinge discussieblad De Pook.

De Moker is een uitgave van een groep jongeren uit het Vrije Jeugd Verbond. Vanaf nr 33 van oktober 1927 is de ondertitel Blad voor jonge anarchisten.
De redaktie is wisselend van samenstelling, tot nr 14 van 1 januari 1925 zijn het Rinus v.d. Brink, Jac. Knap en Herman Schuurman, daarna vervangt Bertus Hooyberg Rinus v.d. Brink; vanaf nr 17 van 1 april 1925 zijn het weer Rinus v.d. Brink, Jac. Knap en een met puntjes aangeduid persoon [waarschijnlijk Herman Schuurman]. Vanaf nr 20 van 20 februari 1926 gebruikt de redaktie het pseudoniem ‘Teun de Slooper, reiziger in dynamiet en breekijzers.’
De Pook verscheen onder redaktie van een wisselende notulist en is slechts gedeeltelijk bewaard gebleven. Behalve het eerste hier opgenomen nummer werd De Pook gestencilled. De leesbaarheid laat daardoor te wensen over.

Inleiding  door Jaap van der Laan

Met een register op De Moker en op De Pook
Kelderuitgeverij


368 pag, geïllustreerd (met lino\'s, tekeningen)
ISBN 9789079395323
Prijs € 40,00, Porto € 6,75

> fragment