Marinus van der Lubbe

Dossier Marinus van der Lubbe 1933/1934

Brochures, vlugschriften en artikelen over Marinus van der Lubbe en de brand in de Rijksdag uit radencommunistische, anarchistische, antimilitaristische en anarcho-syndicalistische hoek.

"Het is nooit anders geweest: de besten van ons worden warhoofden, zwakzinnigen, utopisten en wat al niet meer genoemd. Maar gelukkig, Marinus heeft bewezen voor misschien een klein deel der arbeiders, wat hij wél was, ook in de dingen die wij misschien anders hadden gedaan. Voor ons heeft hij voor de rijksdagbrand en tijdens en na de brand bewezen dat hij een eerlijk, en oprecht rebel was."
Roel Drent in: DE ARBEIDER van 20-1-1934

"Of het na het nu nog hangende proces mogelijk zal zijn een definitief oordeel te vellen over de dader en de omstandigheden van de Rijksdagbrand, zal men weldra weten. Vast staat in ieder geval, dat de dader geen provocateur is en dat de mede aangeklaagde communisten onschuldig zijn. Waarom zwijgt hij? [...] Maar zelfs: al zou hij spreken - het kan het oordeel over de daad zelf niet meer wijzigen. [...] Want niet, dat de dader gehoord, maar dat de daad begrepen wordt, niet dat de dader spreekt, maar dat de daad vanzelf spreekt, althans voor zichzelf spreekt, is de beslissende maatstaf voor het al of niet rechtvaardigen van een terroristische daad."
Arthur Müller Lehning in: GRONDSLAGEN 1933 nr 5


Kelderuitgeverij, Utrecht 2004, in samenwerking met het Internationaal Uitgeversbedrijf te Amsterdam
220 pag, geïllustreerd
ISBN 90-807734-2-5
Prijs € 20,00, Porto € 4,40

> fragment