Het Surrealisme

De zwarte spiegel van de anarchie

Dit jaar is het een eeuw geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak Een oorlog die miljoenen slachtoffers eiste en gevoerd werd om kapitalistische en imperialistische redenen. Het betekende de volledige ondergang van een cultuurtijdperk. De oorlog tussen Frankrijk en Duitsland was zorgvuldig al jaren door de regeringen en generale staf voorbereid. De wederzijdse hetze en de militaire en nationalistische propaganda was tot het uiterste opgevoerd. Aan beide kanten draaide de oorlogsindustrie op volle toeren. De media doordrenkte de taal et patriottische retoriek. Frankrijk beroemde zich erop dat het een voorbeeld was van de Westerse beschaving en Duitsland  een land van barbaren. Duitsland beschuldigde Frankrijk ervan een imperialistische politiek te voeren. Van beide kanten werd alles op alles gezet om de bevolking te hersenspoelen en oorlogsrijp te maken. De taal stolde tot een wapen waarmee het mogelijk werd elkaar op gruwelijke wijze af te slachten. De soldaten vermoordden elkaar onder het roepen van "Vive la France" en "Der Kaiser". Het resultaat was onnoemelijk leed en en sterven voor het "vaderland", geheel voor niets.

tegen deze achtergrond moeten we het opkomen van de dadaistische en daarna de surrealistische beweging zien. Brak de dadaistische beweging nog de taal volledig af, de surrealistische beweging besloot met de taal, de schilderkunst en de muziek een nieuwe weg in te slaan die het individu en de maatschappij moest bevrijden door het verwerpen van de gestolde taal en de daarmee corresponderende machtsinstituten als de staat, de kerk, het leger, het kapitalistische en imperialistische systeem.

.....

> terug naar uitgave