e vrijheid van drukpers is alleen gegarandeerd aan diegenen die zelf een drukpers bezitten."


Dit adagium gaat tegenwoordig niet meer op want nu is het bezit van een computer en een printer voldoende om zelf teksten uit te geven. De ontwikkelingen in 'printing on demand' hebben geleid tot het ontstaan van Kelderuitgeverij.


Wij graven niet meer verkrijgbare teksten op uit de archieven van de geschiedenis. Teksten die niet vergeten moeten worden, herinneringen van en monumenten voor mensen die hun leven eraan gewijd hebben een rechtvaardiger maatschappij te scheppen.


Kelderuitgeverij maakt deze teksten opnieuw op, steekt ze in een nieuwe jas, en maakt ze weer beschikbaar. Steeds in kleine oplages met de uiterste zorg voor de kwaliteit van de inhoud en van de vorm.

Ivan de dwaas Deze publicatie van Kelderuitgeverij en Atelier GrotesQue is de eerste zelfstandige uitgave van Ivan de Dwaas in Nederland.
Het verhaal is opnieuw vertaald door slavist Tom Eekman.
De schilder Leo Schatz maakte voor deze bibliofiele uitgave een dertigtal tekeningen.
De oplage is beperkt: 666, het getal van de duivel. Ivan de Dwaas is een opmaat naar het Tolstoj-jaar 2010, waarin het honderd jaar geleden is dat de Russische schrijver overleed.
 

> Klik hier voor meer informatie.

Nieuw:

Bijvangst